A GOP-1.1.1-11 projekt részletei

A GOP-1.1.1-11 projekt részletei

CAPSYS Informatikai Kft.

Pályázat neve: Új Széchenyi Terv – Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP-1.1.1-11-2012-0190)

Projekt megnevezése: Világszínvonalú, innovatív, moduláris felépítésű, általános készlet- és számlavezető informatikai rendszer kifejlesztése pénzügyi intézmények számára

A projekt rövid leírása:

A Capsys Kft., mint Magyarország egyik élen járó banki informatikai rendszerfejlesztő, rendszer szállító és rendszer integrátor vállalkozása évtizedes banki informatikában szerzett tapasztalataira építve jelen projekt keretei között egy rugalmasan alkalmazható és testre szabható pénzintézeti alap rendszer, számlavezetési rendszertechnológia és technológiai koncepció kialakítására vállalkozik.

A jelen kutatás-fejlesztési projekt keretében a készlet, és fizikai készlet számlavezetési rendszerrel integrált kezelését lehetővé tévő technológiai protokoll kialakítását végzi el, amelyre moduláris szerkezetben építi ki tesztelési és demonstrációs célú rendszer implementációit.

Projekt adatai:
Beruházás helye: Közép-Dunántúl, Fejér megye, Székesfehérvár
Megítélt összeg: 696 000 000 HUF,  Támogatás aránya: 80 %
Támogatási döntés dátuma: 2012.12.07.
Projekt megvalósítás tényleges kezdete: 2013.01.04.
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2014.03.31.

Kedvezményezett neve:
CAPSYS Informatikai Kft. és BME Infokom-Innovátor Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium

Elérhetősége:

Konzorciumvezető: CAPSYS Informatikai Kft.
Cím: Szépvölgyi Irodapark 1037 Budapest, Montevideo u. 7.
E-mail: capsys@capsys.hu
Honlap: www.capsys.hu

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1539 Budapest, Pf.:684 www.magzrt.hu

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Új Széchenyi Terv

link1 link2